การจัดการชื่อเสียง

'การจัดการชื่อเสียง' คืออะไร?

การจัดการชื่อเสียงเป็นแนวปฏิบัติในการสร้างธุรกิจหรือบุคคลให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างในโลกออนไลน์ และการมีชื่อเสียงที่ไม่ดีสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหรือบุคคลนั้นๆเป็นอย่างมาก การได้รับชื่อเสียงที่ดีเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญของความสำเร็จทั้งยังสามารถทำให้ธุรกิจหรือบุคคลนั้นโดดเด่นขึ้นได้ Internet removal ไม่ได้จัดการแค่ในด้านการลบเนื้อหาเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมหรือสร้างเนื้อหาในเชิงบวกเพิ่มเติมอีกด้วย

การจัดการชื่อเสียงเป็นส่วนย่อยของ Digital Marketing & SEO การลบเนื้อหาเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างใหม่ GoDaddy Inc ให้เครดิต Internet Removals ด้วยการสร้างสรรค์และวิวัฒนาการอุตสาหกรรมของการลบเนื้อหาภายใต้การจัดการชื่อเสียง

วัตถุประสงค์ของ 'การจัดการชื่อเสียง' ไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงถึงในกระบวนการหรืออุตสาหกรรมก็คือการลบเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงออกจากอินเทอร์เน็ตที่ซึ่งอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือเป็นอันตราย ในขณะเดียวกันเราก็ช่วยระบุเนื้อหาใหม่และช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมอีกด้วย

แพลตฟอร์มที่ใช้จัดการมีหลากหลาย ตัวอย่างแพลตฟอร์มทั่วไปมีดังนี้:

Google Search (AU, UK, NZ, CA, IN, ID, SA, MY, HK);
Google Reviews;
Facebook;
YouTube; and
Trustpilot;

(ยังมีอีกหลายร้อยแพลตฟอร์ม)

Internet Removals ได้ทำงานเพื่อสร้างสรรค์และขัดเกลากระบวนการของพวกเขาในการร่าง, จัดเก็บและจัดการแอปพลิเคชันที่ใช้ในการกำจัดเนื้อหา พวกเขามีบันทึกความสำเร็จที่พิสูจน์ได้จากการลบ URL หลายพันรายการ ผลลัพธ์จากการสรรค์สร้างนั้นทำให้พวกเขามั่นคงในฐานะผู้นำทั้งในอัตราด้านความสำเร็จและชื่อเสียง

การลบเนื้อหาที่เป็นอันตรายออกกับการระบุเนื้อหาใหม่นั้นมีความสำคัญพอๆกันในการเพิ่มความน่าสนใจของบทความ Internet Removals ได้ใช้เวลาหลายปีในการสร้างระบบที่สามารถระบุถึงการกล่าวถึงด้านลบในรูปแบบดิจิตอลได้และสามารถแจ้งเตือนพวกเขาในทันที

หากคุณต้องการบริการด้านการจัดการชื่อเสียงโปรดติดต่อ 033 005920.